شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
Search
Close this search box.

حمایت‌ها و جوایز سومین گام یارستان کودکستان

جوایز سومین گام یارستان کودکستان، مانند دیگر بخش‌های رویداد، تغییرات مثبتی داشته و تفصیلی‌تر شده است. سومین گام یارستان کودکستان با هدف شناسایی، ارتقا و حمایت از محصولات فاخر حوزهٔ کودک، از اواخر دی‌ماه آغازبه‌کار کرده است. برای اطلاع از جوایز و حمایت‌های سومین گام، این مطلب را تا آخر دنبال کنید و هرچه زودتر برای ثبت محصول اقدام کنید.

ماجرای بسته‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی چیست؟

همان‌طور که در مطلب «سومین گام یارستان کودکستان آغاز شد!» گفتیم، بسته‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی به ارزش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، یکی از اصلی‌ترین جوایز و حمایت‌های سومین گام است. این بسته‌ها در ۵ بخش جوایز «عمومی»، «تبلیغات»، «ارتقا»، «سرمایه» و «رشد تولیدکننده» دسته‌بندی شده‌اند. برخی از آن‌ها تنها مخصوص محصولات برگزیده و برخی شامل محصولات تأییدشده نیز می‌شوند. محصولات تأییدشده حداقل امتیاز را برای قبولی دریافت کرده و محصولات برگزیده واجد دریافت سقف امتیازات هستند.

در همین ارتباط مطلب «همه چیز دربارهٔ فرایند داوری سومین گام» را بخوانید.

برای هر محصول، با توجه به محور و دیگر شرایط آن، حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار حمایتی از سوی یارستان کودکستان در نظر گرفته می‌شود. واجدین شرایط در این دو گروه، می‌توانند بسته به اعتباری که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و با نظر مشاوران یارستان، از بین این ۵ دسته جوایز مدنظر خود را انتخاب کنند. درواقع یک سبد خالی در اختیار برگزیدگان قرار می‌گیرد که می‌توانند آن را تا سقف مبلغی که به آن‌ها اعلام می‌شود، از امکانات و حمایت‌هایی که در ادامه ذکر می‌شود پر کنند. البته اصل تشخیص وابسته به نظر مشاوران یارستان است که هر محصول به بخش ارتقا، حمایت یا هردوی آن‌ها نیاز دارد. طبق همین نتیجه اعتبار اختصاص‌داده‌شده به نیاز محصول تعلق خواهد گرفت.

در ادامه انواع حمایت‌ها را در ۵ دسته دنبال کنید:

جوایز بخش عمومی

این بخش از جوایز سومین گام یارستان کودکستان در ۵ امکان ارائه می‌شود. به جز امکان اعطای نشان اعتماد از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک که تنها مخصوص برگزیدگان است، همهٔ گزینه‌ها مخصوص محصولات تأییدشده و برگزیده خواهد بود.

 عنوانمخاطبتوضیحات
عمومیامکان فروش محصول در فروشگاه یارستان کودکستانمحصولات تأییدشده و برگزیدهایجاد غرفه به نام مجموعه و امکان فروش محصولات
معرفی محصول در سایت یارستان کودکستانمحصولات تأییدشده و برگزیده 
توصیهٔ محصول در بخشنامه‌های مربوط به کودکستان‌هامحصولات تأییدشده و برگزیدهمحصولات از طریق بخشنامه به کودکستان‌ها معرفی می‌شوند.
معرفی محصول به جشنواره‌های مشابهمحصولات تأییدشده و برگزیدهاگر جشنواره‌هایی مربوط به محورهای مختلف برگزار شود، محصول تأییدشده از سوی یارستان کودکستان به آن‌ها معرفی خواهد شد تا راه ورود به جشنواره سهل‌تر شود.
اعطای نشان اعتماد از طرف سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودکمحصولات برگزیدهاین نشان در تیراژ جدید روی محصولات چاپ می‌شود.

فهرست حمایت‌های عمومی سومین گام یارستان کودکستان

جوایز بخش تبلیغات

یکی از نیازهای مهم محصولات و مجموعه‌های تولیدکننده، تبلیغات است. ما در این بخش دو امکان تولید تیزر ویدئویی برای محصولات تأییدشده و ارسال بستهٔ تبلیغاتی برای مراکز و سازمان‌های مختلف را آماده کرده‌ایم تا شما بسته به نیاز خود بتوانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.

تبلیغاتعنوانبه ارزشمخاطبتوضیحات
ارسال بستهٔ تبلیغاتی یارستان کودکستان به مراکز استان‌ها و سازمان‌ها و سرمایه گذارهاهر محصول ۱ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبسته‌های یارستان شامل محصولات برگزیده به مراکز استان‌ها، سازمان‌های دولتی برای خرید و به سرمایه‌گذارها جهت سرمایه‌گذاری ارسال خواهد شد. محصولات در این بخش خریداری نمی‌شوند و ارسال محصولات با یارستان است.
تولید تیزر تبلیغاتی برای محصولمیانگین ۲۰ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبرای معرفی هر محصول، با مشورت مالک آن، یک تیزر ویدئویی با قالب مناسب تولید خواهد شد.

فهرست حمایت‌های تبلیغاتی سومین گام یارستان کودکستان

جوایز بخش ارتقا

رشد و ارتقای کسب‌وکاری، فنی و هنری محصولات و مجموعه‌های تولیدکننده، رسالت دیگری بر دوش سومین گام یارستان کودکستان است. در این بخش با قرار دادن دو امکان کمک‌هزینهٔ فنی و هنری، منتورینگ حرفه‌ای برگزیدگان را حمایت می‌کنیم.

ارتقاعنوانبه ارزشمخاطبتوضیحات
کمک‌هزینهٔ تغییرات فنی ۴۰- ۸۰ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبرای ارتقا در زمینهٔ خدمات فنی و هنری مانند تصویرگری، نشر و چاپ و…، اعتباری از سوی یارستان کودکستان برای مراجعه به متخصصین در اختیار برگزیدگان قرار خواهد گرفت.
راهنمایی و منتورینگ حرفه‌ای (کسب وکاری/ محتوایی)۱۰ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبه‌صورت تلفنی از راه‌نمایی منتورهای متخصص استفاده خواهید کرد.

فهرست حمایت‌های ارتقایی سومین گام یارستان کودکستان

جوایز بخش سرمایه

یکی دیگر از بخش‌های جذاب جوایز سومین گام یارستان کودکستان، بخش سرمایه است. بخشی که تقریباً در هر رویدادی پابرجاست. در این قسمت هم مثل بقیهٔ قسمت‌ها امکان‌ها متفاوتی برای پرکردن سبد حمایتی وجود دارد که مخصوص محصولات برگزیده هستند. جزئیات آن را ببینید.

جوایز نقدیعنوانبه ارزشمخاطبتوضیحات
جایزهٔ نقدی۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبسته به سطح برگزیده اهدا می‌شود.
وامتا سقف ۵۰ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبسته به شرایط محصول و محور آن، مبلغی به‌عنوان وام در نظر گرفته خواهد شد.
خرید محصول۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانمحصولات برگزیدهبرای رفع دغدغهٔ فروش و معرفی، محصول را خریداری کرده و در اختیار کودکستان‌های محروم و… قرار می‌دهیم.

فهرست حمایت‌های سرمایه‌ای سومین گام یارستان کودکستان

جوایز بخش رشد تولیدکننده

حال خوب و حرکت رو به جلوی تولیدکننده، یکی از محورهای اصلی تولید محصولات باکیفیت است. پس بخش آخر جوایز سومین گام یارستان کودکستان به نام «رشد تولیدکننده» نام‌گذاری شده است. در این بخش، دو امکان بازدید از نمایشگاه‌های خارجی مرتبط و عضویت در شبکه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یارستان کودکستان فراهم شده است. تحقق این بخش کاملاً وابسته به شرایط تولیدکننده، نمایشگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آتی یارستان کودکستان است.

رشد تولیدکنندهعنوانبه ارزشمخاطبتوضیحات
بازدید از نمایشگاه‌های خارجیهر نفر ۲۵ میلیون تومانمحصولات برگزیدهدر صورت فراهم شدن شرایط، قابل انتخاب است.
عضویت در شبکه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازیبی‌نهایتمحصولات برگزیدهبرای ترسیم قدم‌های بعدی یارستان کودکستان، از ظرفیت فعالان و متخصصین زیست‌بوم استفاده خواهیم کرد.

فهرست حمایت‌های رشدی سومین گام یارستان کودکستان

یارستان کودکستان در سومین گام خود سعی بر حمایت بیشتر و نیازسنجی بهتر نسبت به تولیدکننده داشته است. امید است که این حمایت‌ها و امکانات نظر شما تولیدکنندگان عزیز را جلب کند. همچنین اگر پیشنهاد و انتقادی در خصوص این فهرست دارید، در قسمت نظرات برای ما بنویسید و زمان را برای ثبت محصول از دست ندهید!

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *