شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
Search
Close this search box.

شاخص‌های نهایی داوری محور محصولات فعالیت با کودک (ویژه والدین)

پس از طی‌شدن مراحل کارشناسی و مرحلۀ اول داوری، برای بررسی دقیق‌تر محصولات، شاخص‌های ارزیابی مرحلۀ دوم را با دقت و جزئیات بیشتری احصاء کردیم. در این مقاله به تبیین شاخص‌های نهایی داوری محور محصولات فعالیت با کودک (ویژه والدین) می‌پردازیم.

چند نکته دربارۀ شاخص‌های داوری مرحلۀ دوم:

  • یک شاخص برای «ارزیابی کل‌نگر» وجود دارد که در آن نظر کلی داور نسبت به محصول شما در قیاس با محصولات دیگر درج شده است. اگر امتیاز بالایی در این شاخص به دست نیاوردید، نشان از کیفیت بالای محصولات دیگر دارد؛ نه کیفیت پایین محصول شما.
  • شاخص دیگری مربوط به ترسیم چشم‌انداز مطلوب برای محصول است. با توجه به این که بعضی شرکت‌کنندگان رویداد ارتقا فرصت اعمال تغییرات را نداشتند، چنان‌چه فایلی برای ترسیم چشم‌انداز محصول و اقدامات مد نظر برای بهبود محصول ضمیمه کرده باشند، این شاخص به بررسی این چشم‌انداز پرداخته است. البته ثبت چشم‌انداز امتیازی و غیرالزامی بوده است.
  • نکته: محصول شما در باقی شاخص‌ها بر اساس وضع موجود محصول داوری شده است؛ نه بر اساس چشم‌انداز. فقط همین شاخص به چشم‌انداز اختصاص دارد.
  • ابتدای برخی شاخص‌ها عبارت «امتیازی» را می‌بینید. نداشتن آن ویژگی موجب کسر امتیاز نمی‌شود اما داشتن آن، امتیاز محصول را افزایش می‌دهد.
  • ابتدای برخی شاخص‌ها عبارت «محصول جامع» را می‌بینید. در یارستان کودکستان به محصولی که قرار است یک دورۀ تربیتی کامل (مثلاً یک سال کودکستان) را پوشش دهد و انتظار می‌رود از جامعیت محتوایی برخوردار باشد، (مثلاً به یک ساحت یا هدف خاص اختصاص نیافته است) محصول جامع می‌گوییم. حال اگر ابتدای شاخصی این عبارت را دیدید، یعنی این شاخص برای محصولاتی که جامع قلمداد شوند، الزامی است وگرنه غیرمرتبط است و اثری در امتیاز محصول نخواهد داشت.
  • ابتدای برخی شاخص‌ها عبارت «محصول جامع/ امتیازی» را می‌بنید. این شاخص‌ها برای محصولات جامع الزامی است ولی برای باقی محصولات امتیازی است.
    نکته: اگر محصولی جامع نباشد، و به یک حیطۀ خاص پرداخته باشد؛ مثلاً صرفاً رشد اجتماعی را هدف قرار داده است، در این صورت شاخص‌هایی که به آن حیطۀ خاص مربوط است، حتی اگر عبارت «محصول جامع» در آن‌ها دیده شود، برای آن محصول الزامی است و امتیازی نیست.

توضیحاتی راجع‌به وزن شاخص‌ها

شاخص‌های مختلف از درجه اهمیت یکسان برخوردار نیستند؛ بلکه بعضی مهمتر از بعضی دیگر هستند. در دو ستون کناری جدول، اعدادی می‌بینید که وزن هر شاخص در هر ردۀ سنی است. یک شاخص ممکن است برای سن 0 تا 3 سال اهمیت زیادی داشته باشد و وزن 6 را به خود اختصاص داده باشد ولی در سن 4 تا 6 سال، اهمیت کمی داشته باشد و وزن 1 را داشته باشد.

وزن هر شاخص مانند تعداد واحد یک درس در یک ترم دانشگاه است. همان طور که درس 3 واحدی، سه برابر درس 1 واحدی در معدل یک ترم ما اثر می‌گذارد، شاخص با وزن 6 هم دو برابر شاخص با وزن 3 در امتیاز کلی که به دست می‌آوریم اثر می‌گذارد.

ردیفوالدین0تا33تا6
1ارزیابی کل‌نگر دربارۀ این محصول66
2امتیازی*: در فایل‌های ارسال شده، چشم‌انداز مطلوبی برای ارتقای محصول ترسیم شده است.33
3راهنمای لازم برای انتخاب محصول در اختیار خریدار قرار گرفته است. (مثلاً سن هدف برای این محصول و نیازی که پاسخ می‌دهد)11
4اجرای فعالیت‌ها مستلزم تمهیدات پیچیده و تهیه لوازم گران یا دور از دسترس نیست.22
5راهنمای لازم برای نحوه استفاده از محصول به طور شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است.11
6توضیحات مربوط به مربیان یا والدین، از جمله توضیح نحوه انجام فعالیت‌ها، همه‌‌فهم و واضح است.33
7فعالیت‌ها و ساختار محصول به نحوی طراحی شده که استفاده از آن برای مخاطب آسان است.22
8فصول محتوا به خوبی از هم تفکیک شده و مخاطب دچار سردرگمی نمی‌شود. فصول عنوان‌بندی خوبی دارند و عناوین به وضوح نمایش داده شده است. همچنین محصول از صفحۀ فهرست کارآمدی برخوردار است.22
9راه‌های ارتباط و تعامل مخاطب با صاحب محصول (مثلاً وب‌سایت ناشر) برای راهنمایی و دریافت خدمات بیشتر پیش‌بینی و اعلام شده است.11
10قیمت محصول با توجه به نیازی که پاسخ می‌دهد، کیفیت محصول و سبک هزینه‌کرد مخاطبان آن مناسب است.11
11فعالیت‌ها قابلیت اجرا در خانه و محیط‌های معمول را دارد.11
12بازی و فعالیت دارای قابلیت انتخاب‌گری برای والد وکودک است.21
13چنانچه در اجرای فعالیت‌ها، رعایت نکات ایمنی خاصی ضرورت دارد، این موارد ذکر شده است.31
14حقوق مالکیت معنوی رعایت شده و در اثر از منابع دیگر بدون ذکر منبع، اقتباس و گرته‌برداری نشده است.11
15از عناوینی مانند اولین، برترین، کامل‌ترین و… در عنوان، جلد، شناسنامه یا معرفی اثر پرهیز شده است.11
16اثر تألیفی است و ترجمه یا بازنشر آثار دیگران نیست و برگرفته از تجربه، تحلیل و یا نقد صاحب اثر است.44
17محصول در فرم و ایدۀ ظاهری خلاقانه و نوآورانه است.11
18محصول در مضمون و محتوا خلاقانه و نوآورانه است.11
19محتوای اثر پایه علمی دارد و از منابع متعبر و موثق استفاده شده و این منابع در محصول ذکر شده است.11
20برای محصول تصویرگری اختصاصی انجام شده است.11
21امتیازی *: با استفاده از کد QR یا واقعیت افزوده (AR) محتوای دیجیتال مرتبط و مناسب (برای مخاطب کودک) به اثر اضافه شده است.22
22امتیازی *: از محتوای فیلم (مثلاً با استفاده از کد QR) برای تفهیم فرایند فعالیت‌ها به مربیان و والدین استفاده شده است.33
23عنوان، تصاویر و محتوای روی جلد با محتوای اثر تطابق دارد و برای مخاطب جذاب و قابل فهم و دارای پیام مثبت است.22
24تصاویر و نمادهای روی جلد و داخل اثر، دارای کیفیت و جذابیت بصری و هنری است.22
25صفحه‌آرایی، سفیدخوانی، نوع و انداز قلم، مناسب است.33
26از ابزارهایی مانند نمودار، جدول و شکل برای انتقال بهتر مفاهیم و جذابیت و تنوع بصری استفاده شده است.22
27محتوا و فعالیت‌ها برای کودک جذاب است و همراهی او را در پی خواهد داشت.54
28در سازماندهی محتوای آموزشی به اصل توالی در یادگیری توجه شده است: ترتیب ارائه مطالب از ساده به پیچیده و از پایین‌ترین سطح ممکن و قابل درک  و یا توالی به صورت بیان کل و سپس فهم اجزاء11
29آموزش برای کودک معنی‌دار است. یعنی فرایند یادگیری با آنچه کودک به طور طبیعی می‌داند آغاز می‌شود.53
30در سازماندهی محتوا به اصل تلفیق توجه شده است: در هم تنیدگی فعالیت‌ها و اهداف با پرهیز از جدا سازی مفاهیم، مهارتها و ارزش‌ها.11
31فعالیت‌ها علی‌رغم ارتباط و نظم ساختاری، به صورت پیمانه‌ای است و انجام یک فعالیت وابسته به انجام فعالیت قبلی نیست.21
32در طراحی فعالیت‌های آموزشی اصل تنوع در شیوه انجام تمرین‌ها قابل مشاهده است و از هر شیوه فراوانی قابل توجهی وجود دارد. (دستورزی، نقاشی، تکه‌چسبانی، جورچین، رنگ‌آمیزی، ساختن، مشاهده، آزمایش، قصه، گفتگو و…)22
33انجام فعالیت‌های آموزشی سطح‌بندی دارد و کودک با توجه به تفاوت‌های فردی و توانایی خود می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خواسته شده یا تمام آن را با کیفیت متفاوت انجام دهد.11
34در تدوین و تنظیم فعالیت‌ها، سیردار بودن و منظومه‌وار بودن کل محتوا رعایت شده است. محصول مانند یک ظرف پر از فعالیت نیست؛ بلکه برای آموزش‌ها در کل محتوا سیری در نظر گرفته شده است.22
35محصول جامع *: محصول پوشش‌دهندۀ یک دوره کامل آموزشی (یک سال تحصیلی) است؛ دارای جامعیت است و نگاه جزئی و موردی ندارد.33
36محصول جامع/ امتیازی*: در طراحی محصول توالی و زمان‌بندی پیشنهادی، بودجه‌بندی و تقویم آموزشی پیشنهادی برای آگاهی مربیان تدارک دیده شده است.22
37برای اجتناب از نگرانی‌های والدین، کمال‌گرایی‌های منفی، وسواس و احساس عذاب‌وجدان فکر شده و محصول این احساسات منفی را تقویت نمی‌کند. بلکه به والدین حس آرامش می‌دهد.53
38محصول در شکل‌دهی نگرش صحیح نسبت به تربیت و نقش والدین مؤثر است و صرفاً شامل یک سری فعالیت بدون تبیین اهداف و فلسفۀ کار نیست.43
39محصول به یک یا چند نیاز مهم و اساسی مخاطب (والد) پاسخ می‌دهد.66
40آموزش و تربیت به صورت ضمنی و غیرمستقیم دنبال شده است.33
41به اصل آزادی عمل در انجام فعالیتها توجه شده است. دست کودک در شیوه انجام تمرین باز گذاشته شده است و فعالیت‌ها دارای قوانین سفت و سخت از پیش‌تعیین‌شده نیست.32
42به اصل لذت و بازی توجه شده است و محتوا و فعالیتها جدی و خشک نیست و به نوعی بازی‌گونه، کودکانه و بانشاط است. کودک از فرایند بازی لذت می‌برد و نگران حصول نتیجه‌ای مشخص نیست.54
43فعالیت‌ها درخور موضوع با زندگی طبیعی کودک گره خورده است و در بستر زندگی کودکانه یادگیری و تربیت را پیگیری کرده است یا در زندگی روزمره کودک اثرگذار است.43
44فعالیت‌ها باعث ایجاد درگیری حسی و عاطفی در کودک شده و به او امکان انجام تمرین بر اساس باور و درک خود را می‌دهد.22
45فعالیت‌ها بر اصل مشارکت گروهی تاکید دارد و زمینه انجام فعالیت‌های مشارکتی را برای کودک فراهم می‌کند.32
46اصل تناسب فعالیت‌ها و انتظارات عملکردی با ردۀ سنی مخاطبان، وسع وجودی و نیازهای فردی و اجتماعی آنها در نظر گرفته شده است. مثلاً حجم مفاهیم و محتوا مناسب است. نه بسیار کم و تهی نه بسیار زیاد و بیش از ظرفیت کودک. یا به مفاهیم انتزاعی فراتر از درک کودک پرداخته نشده.55
47در سازماندهی محتوا به هماهنگی با حدود انتظارات از محتواهای کودکستانی توجه شده است. (عدم آموزش نوشتار عدد و حروف الفبا و آموزش‌های دوره ابتدایی)34
48به تفاوت‌‌ها  و نقش‌های جنسیتی توجه شده است و به علاقه کودک به جنسیت خود کمک می‌کند.11
49نمادهای خرافی و انحرافی و فرق ضاله در متن و تصاویر تبلیغ نمی‌شود (مانند جمجمه، انگشتر تیغ‌دار، صلیب وارونه، ستاره شش‌ضلعی و…) و تمسک به قدرت‌های کاذب ماورایی مانند جادو و شعبده وجود ندارد.22
50خداوند و فرستادگان او به گونه‌ای که حس منفی در کودک ایجاد کند، معرفی نمی‌شود. (ترس، دلهره، سخت‌گیری، نامهربانی و…)44
51توهین و سبک شمردن نسبت به نمادها و مقدسات دینی و شعائر مذهبی وجود ندارد.22
52محصول صفات و ویژگی‌های فردی منفی را تقویت نمی‌کند. (مانند راحت‌طلبی، مصرف‌گرایی، بخل، زیاده‌خواهی، عهدشکنی، خودمحوری، عدم کرامت و عزت نفس و…)44
53در کودک هیجانات و حالات آسیب‌زا مانند خشونت، استرس، تنش‌های روحی، عذاب وجدان، ترس و… را سبب نمی‌شود.42
54فعالیت‌ها به نحوی نیست که کودک در ناکامی از حصول نتیجه حس ناکارآمدی و درماندگی کند.42
55مفاهیم و اعمال مذموم یا مربوط به سنین بالاتر مانند روابط جنسی، استعمال دخانیات و مواد مخدر، مشروبات الکلی و… در اثر وجود ندارد.42
56در داستان‌ها شخصیت منفی، از اعضای خانوادۀ شخصیت اصلی یا شخصیت مثبت نیست و به بهای جذاب ساختن داستان شأن و جایگاه هیچ یک از اعضای خانواده تضعیف نمی‌شود.43
57محتوا مروج فرم غیراستاندارد خانواده نیست و نمایانگر طلاق عاطفی، ازدواج سفید، همجنسگرایی و… نمی‌باشد.33
58محصول صفات اجتماعی منفی مانند ناسزاگویی، برچسب زدن، تمسخر، حسادت، کینه و… را ترویج نمی‌کند.44
59محصول به دنبال جذابیت مصادیق قانون‌گریزی یا آسیب به اموال عمومی را به عنوان ارزش مثبت منتقل نمی‌کند.22
60تبعیض یا تحقیر نسبت به قومیت‌ها، اقشار و مشاغل مشاهده نمی‌شود.33
61فعالیت‌ها مروج نگهداری از حیواناتی مانند سگ و گربه و حیوانات وحشی در خانه نیست.22
62فعالیت‌ها مروج آسیب به طبیعت و حیوانات نیست.22
63فعالیت‌ها مروج نمادها و رسوم غیر اسلامی و ایرانی نیست.34
64فعالیت‌ها دارای روایت منفی و تخریب نسبت به گذشته و اکنونِ ایران و اسلام نیست.23
65محصول جامع*: محصول تمام اهداف و ساحت‌های تربیت و یادگیری کودک را در بر می‌گیرد و به زمینه‌سازی جهت پرورش ساحت‌های زیستی، بدنی، اعتقادی، اخلاقی، معنوی، عاطفی، زیبایی شناختی، تفکر، علمی و فناوری و زبانی منجر می‌شود. (امتیاز بر اساس کمیت و کیفیت پرداختن به ساحت‌ها داده می‌شود.)24
66محصول غیرجامع*: محصول پوچ و بی‌هدف نیست و یکی از اهداف و ساحت‌های تربیت و یادگیری کودک یا تلفیقی از آنها را در بر می‌گیرد و به زمینه‌سازی جهت پرورش حداقل یکی از ساحت‌های زیستی، بدنی، اعتقادی، اخلاقی، معنوی، عاطفی، زیبایی شناختی، تفکر، علمی و فناوری و زبانی منجر می‌شود. (امتیاز بر اساس میزان و عمق پرداختن به یک ساحت و نیز تلفیق چند ساحت داده می‌شود.)33
67محصول جامع/ امتیازی*: محصول منجر به بیداری احساس فطری حب نسبت به خداوند مهربان و همچنین مخلوقات خداوند (خود، انسان‌ها و طبیعت) می‌شود.22
68محصول جامع/ امتیازی*: به شناسایی کارهای خوب و خداپسندانه اهتمام ورزیده و کودک را به انجام آنها تشویق می‌کند.22
69محصول جامع/ امتیازی*: به انس با خدا، مفاهیم تربیت دینی و پیشوایان دین کمک می‌کند؛ مثلاً به موقع بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، صلوات و… را با بیان کودکانه و جذاب دنبال می‌کند.22
70محصول جامع/ امتیازی*: محصول به انس کودک با قرآن با رعایت این اصول می‌پردازد: تاکید بر جنبه‌های لطف و رحمت الهی، آشنایی و یادگیری سوره‌ها و پیام‌های قرآنی همراه با بیان کودکانه و درک ساده از مفهوم قرآن. محصول به اجبار به حفظ قرآن کریم نپرداخته است.12
71محصول به نحوی هویت ایرانی-اسلامی را در کودک تقویت می‌کند.12
72در طراحی محصول به نقش خانواده در فرایند تربیت توجه شده و همچنین محتوای اثر جایگاه خانواده را تقویت می‌کند.22
73محصول جامع/ امتیازی*: به تقویت مهارت ارتباط موثر و صحیح با دیگران می‌پردازد.22
74محصول جامع/ امتیازی*: محصول به پرورش مفاهیم هویت فردی، شناخت خود و احساسات و علاقه‌مندی‌های خود کمک می‌کند.11
75امتیازی*: به مشاغل اجتماعی، تولید، سواد مالی، علائم استاندارد کالا با نظر به آداب اسلامی در کسب مال و شغل پرداخته شده است.11
76فعالیتها منجر به علاقه و احساس نیاز کودک به دانش و تحریک حس فطری کنجکاوی او به دانایی می‌شود.33
77محصول جامع/ امتیازی*: فعالیتها به تربیت در فضای مجازی و رسانه توجه کرده و منجر به آشنایی با استفاده درست و به‌اندازه از آنها می‌شود.11
78توجه، تمرکز، دقّت و حافظه را درگیر می‌کند و ارتقا می‌دهد.22
79دربرگیرنده چالش‌هایی جهت مکث و اندیشیدن و پرورش تفکر و حل مساله است.12
80به پرورش خلاقیت و ارائه موقعیت‌ها و تمرین‌های خلاق پرداخته شده است.22
81فرصتهایی برای تشخیص، مقایسه (تفاوت‌ها و شباهت‌ها)، ردیف کردن، دسته‌بندی و طبقه‌بندی، روابط کل و جزء، تناظر، ترتیب، مفاهیم فضایی، تعلق و عدم تعلق به مجموعه، اشیاء، زمان، فصول و رنگ‌ها فراهم می‌کند.11
82از چند حس برای کشف روابط بین اجزا  یعنی مشاهده چندحسی استفاده کرده است.11
83محتوا به توجه و دقت در زیبایی‌های خلقت، گوش دادن به آواهای زیبای طبیعی و سرودهای کودکانه، دیدن و لمس کردن زیبایی‌ها و توصیف زیبایی‌های مخلوق خداوند پرداخته است.22
84امتیازی*: محصول مهارت خودکنترلی را، در سطح کودک تقویت می‌کند. (مثلاً این که مسئولیت پیامدهای رفتار خود را به عهده بگیرد.)11
85محصول جامع/ امتیازی*: کودک را در شناخت، کنترل و ابراز صحیح عواطف و هیجانات (محبت، خوشحالی، ناخشنودی، خشم، نگرانی و…) کمک می‌کند.22
86محصول جامع/ امتیازی*: تعاملات عاطفی بین کودک و اعضای خانواده و دوستان و اطرافیان را ایجاد می‌کند و ارتقا می‌دهد.22
87محصول جامع/ امتیازی*: به رشد جسمی توجه کرده و به شناخت اعضای بدن به عنوان نعمت‌های خداوند، حواس پنجگانه، فعالیت‌های حرکتی با عضلات ریز و درشت و انواع دست‌ورزی پرداخته است.11
88محصول جامع/ امتیازی*: به معرفی خوراکی‌های مفید، دوست داشتن بدن خود و مراقبت از سلامتی خود و رعایت بهداشت پرداخته است.22
89محصول جامع/ امتیازی*: به مفاهیم زیست محیطی کودک (خانه، محله، شهر، کشور)، پاکیزگی آنها، احساس تعلق و محبت به آنها و همسو بودن آنها با فرهنگ ایرانی-اسلامی، پرداخته است.11
90محصول جامع/ امتیازی*: به نعمت‌های خداوند در محیط طبیعت، احترام به طبیعت، منابع طبیعی و موجودات زنده و مراقبت از آنها، بازی و گردش در طبیعت و کشف و ساختن پرداخته است.22
91امتیازی*: به روش‌های سادۀ صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف و استفاده از دورریختنی‌ها پرداخته است.11
92محصول جامع/ امتیازی*: فعالیت‌ها با استفاده از کلام نیکو و هنر زبانی متناسب با سن و علاقۀ کودک، او را نسبت به زبان فارسی و به‌کارگیری کلام نیکو و زیبا و محترمانه، علاقه‌مند و مأنوس می‌کند.22
93محصول جامع/ امتیازی*: محصول به خوبی به تقویت مهارت گوش دادن پرداخته است؛ مانند دقت در صداهای اطراف، نوع صداها، بخش‌ها و آواهای مشترک در کلمات (هم‌آغاز و هم‌پایان)، تشخیص منبع و لحن در صدا.22
94محصول جامع/ امتیازی*: محصول به خوبی به تقویت مهارت سخن گفتن پرداخته است؛ مانند اشاره، نام بردن، توصیف، گفتگو، پاسخ به سؤال، توالی رویداد، تکمیل عبارات، استفاده از کلمات جدید و…22
95محصول جامع/ امتیازی*: محصول به خوبی به تقویت مقدمات مهارت خواندن پرداخته است؛ مانند درک علائم نوشتاری در محیط، بیان پیام تصاویر متوالی و غیرمتوالی، تشخیص نماد نوشتاری اسم خود و چند کلمه محدود، خواندن تفکرات ترسیمی و خط ابداعی خود و…12
96محصول جامع/ امتیازی*: محصول به خوبی به تقویت مقدمات مهارت نوشتن پرداخته است؛ مانند تمرین‌های مدادکاغذی (دور کشی، تکمیل خط‌چین و…)، ترسیم تفکرات خود با خطوط ابداعی و نقاشی و…12
97محصول جامع/ امتیازی*: محصول مهارت ارتباط غیرکلامی و ارسال و دریافت پیام با اشاره و نماد و بدون سخن را تقویت می‌کند.11
98محصول جامع/ امتیازی*: محصول مهارت موسیقایی را به وسیله وزن، ریتم، آهنگ آواها و واژگان و شعر با رعایت چارچوب فرهنگ ایرانی-اسلامی تقویت می‌کند.11
99از آموزش خواندن و نوشتن حروف و اعداد پرهیز شده است و همچنین استفاده از این محصول مستلزم توانایی در خواندن و نوشتن نیست.53
100از آموزش زبان خارجی پرهیز شده است.22
101در متن‌هایی که برای کودکان است واژه‌ها در معنای دقیق خود استفاده شده‌اند و قواعد دستور زبان فارسی به درستی رعایت شده است. (مثلاً در حذف واژه‌ها و جملات)11
102از واژه‌های غیرفارسی پرهیز شده است. مگر مواردی که کاملاً رایج است. در صورت نیاز به استفاده از واژگان تخصصی غیرفارسی حتما ترجمه واژه آورده شده باشد.11
103اصول ویراستاری، رسم‌الخط و نشانه‌گذاری به درستی رعایت شده است.11
104از زبان معیار و فاخر استفاده شده و از واژه‌های پوچ یا با بار فرهنگی منفی پرهیز شده است.11
105از زبان شکسته و محاوره‌ای (جز در موارد نقل قول گفتگوها)  استفاده نشده است. (واژه‌ها به صورت نوشتاری استفاده شده است.)11
106از قالب‌های متنوع و البته به‌جا و متناسب استفاده شده است: شعر، داستان، تصویر، فیلم، صوت و…44
107قالب داستان*: طرح قصه یا داستان (آغاز، میانه و پایان) کامل است. گره و گره‌گشایی به صورت آشکار در داستان مشاهده و توسط کودک درک می‌شود.21
108قالب داستان*: شخصیت‌های داستان به صورت جذاب، باورپذیر، ساده و متناسب با نقشی که در داستان دارند پرداخته شده‌اند و داستان الگوسازی مناسبی برای کودک انجام داده است.11
109قالب داستان*: قصه یا داستان باورپذیر است و از خیال‌بافی پرهیز شده است. یعنی تخیل در چارچوب تفکر کودک بگنجد و به دور از پذیرش کودک نباشد.11
110قالب داستان*: به خوبی از ابزارهای داستان‌نویسی مانند توصیف، فضاسازی و گفتگو جهت انتقال مفاهیم و پیش بردن داستان استفاده شده است.11
111قالب داستان*: موضوع و سیر داستان، برای کودک دلنشین، سرگرم‌کننده و جذاب است.22
112قالب داستان*: داستان مقدمه‌ای است برای سؤال‌پردازی و تقویت تفکر کودک و سعی شده امکان نتیجه‌گیری توسط خود کودک فراهم باشد.11
113قالب شعر*: قواعد قالب انتخابی (چهارپاره، مثنوی، نیمایی و…) رعایت شده است.11
114قالب شعر*: از تخیل (با ابزارهایی مانند تشبیه و تشخیص) به درستی استفاده شده و وارد خیال‌بافی‌های افراطی نشده است و برای کودک قابل پذیرش است.11
115قالب شعر*: شعر دارای ساختاری پیوسته و منسجم است، یک محتوای محوری دارد و دچار پراکندگی نشده است.22
116قالب شعر*: ریتم و آهنگ شعر کودکانه، جذاب و روان است.11
117قالب صوت*: کیفیت صدابرداری و تدوین صوت بالا است. صدا باکیفیت و شفاف ضبط شده و انتقال از یک بخش به بخش دیگر به شکل صحیح و خلاقانه انجام شده است. (حذف‌ها و برش‌های ضروری، مناسب و هماهنگ با انتقال پیام و مفهوم انجام شده است.)22
118قالب صوت*: صدای شخصیت‌ها و مجری یا گوینده با ویژگی‌های هر شخصیت، مفاهیم و اهداف اثر و شرایط مخاطب اثر تناسب دارد و از جذابیت کودکانه برخوردار است.22
119قالب صوت*: صداها اضطراب‌آور و ترسناک نیستند. مثلاً حد بالا و پایین صدا متعادل است و تغییرات صدا، به گونه‌ای ناگهانی و دلهره‌آور نیست.21
120فیلم و انیمیشن*: متحرک‌سازی‌ اشیاء و شخصیت‌ها طبیعی، باکیفیت و جذاب انجام شده است.22
121فیلم و انیمیشن*: طراحی بصری و تصویرسازی‌های انجام شده جذاب، باکیفیت و متناسب با سن مخاطب است.22
122قالب بازی*: به پرورش هماهنگ اندام‌های گوناگون کودک، تقویت دقت و تمرکز و عکس‌العمل به‌موقع توجه شده است.32
123قالب بازی* امتیازی*: به بازی‌های بومی و سنتی مبتنی بر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی اسلامی توجه شده است.11
124قالب بازی*: در بازی و فعالیت از ابزارهای عمومی و در دسترس استفاده شده است و متناسب با انواع فضا و موقیعت زندگی والد و کودک است. (بازی‌های آپارتمانی، بازی‌های نشستنی، بازی‌های مخصوص ماشین و…)22
125قالب بازی*: بازی و فعالیت دارای قانون‌های ساده است.32
126قالب نمایش*: به بداهه‌پردازی و خلق کردن در لحظه (عدم تاکید بر متن نمایشی) توجه شده است.21
127قالب نمایش*: بر امکانات و تجهیزات از پیش تعیین شده در فعالیت تاکید نشده است.22
128قالب نمایش*: کودک در مراحل نمایش خلاق (در ایده‌پردازی، طراحی و اجرای نمایش) مشارکت دارد.11
129قالب نقاشی و تکه‌چسبانی*: آزادی عمل و انتخاب کودک در نقاشی یا تکه‌چسبانی رعایت شده و قرار نیست صرفاً الگوهایی از پیش تعیین شده را دنبال کند.32
130قالب نقاشی و تکه‌چسبانی*: ابزار و موادی که مورد نیاز است، مناسب کودک و در دسترس اوست.11
131قالب کاردستی و حجم‌سازی*: در ساخت کاردستی به انتخاب، آزادی عمل و خلاقیت کودک توجه شده و از کلیشه‌ها و دستورالعمل‌های ماشینی دوری شده است.32
132قالب کاردستی و حجم‌سازی*: ساخت کاردستی در حد توان کودک است و لازم نیست دیگری به جای او، کار ساخت را انجام دهد.11
133قالب گردش علمی*: زمینه‌ی گفتگو و بحث‌های گروهی را با توجه به موضوع مورد مطالعه (قبل، در حین و پس از فعالیت) فراهم می‌آورد.11
134قالب گردش علمی*: برای جمع‌آوری اطلاعات و شواهد از طریق مشاهده، مصاحبه، طرح پرسش و … در حین فعالیت موقعیت می‌سازد.11
135قالب مشاهده*: توجه کودکان به جزئیات مورد مشاهده، بیان آن‌ها و مشخص کردن ترتیب رخدادها جلب می‌شود و برای به اشتراک گذاشتن نتایج مشاهده فرصت ایجاد شده است.22
136قالب مشاهده*: از چند حس برای کشف روابط بین اجزای پدیده‌‌های مورد مشاهده (مشاهده‌ی چندحسی) استفاده می‌شود و برای جمع‌آوری شواهد طرح‌ریزی مناسبی صورت گرفته است.11
137قالب آزمایش*: فرصت‌های لازم برای دست‌کاری در متغیر یا متغیرهای مورد مشاهده برای کودک ایجاد می‌شود.11
138قالب آزمایش*: آزمایش‌های در نظر گرفته شده در محصول، با وسایل ساده و قابل دسترس، قابل اجرا توسط خود کودک با کمک حداقلی بزرگتر است.22
139قالب آزمایش*: فرصت‌های لازم برای مشاهده و تفسیر نتایج و گفتگو درباره آن پیش‌بینی شده است.22
140قالب گفتگو*: برای کودکان چنین ذهنیتی ایجاد می‌شود که هدف از گفتگو کشف حقیقت است نه غلبه بر دیگری.11
141قالب گفتگو*: از جنبه‌های متنوع، ابزارهای گوناگون (بارش فکری، تفکر زوجی، تحلیل موردی، ایفای نقش) و انواع تفکر (خلاق، نقاد و…) برای درگیر کردن عمیقتر کودک با موضوع و تقویت مهارت‌های شناختی او استفاده شده است.22

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *