شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
شناسایی، ارتقاء و حمایت از محتوای فاخر حوزهٔ کودک
Previous
Next

محورهای دومین رویداد یارستان کودکستان

محور ویژه؛ بسته‌های تربیت و یادگیری کودک

محور کتاب کودک

محور کتاب کار

محور اسباب‌بازی و وسایل بازی و یادگیری

محور برنامک، سامانه و سایت‌

محور راهنمای مربی (طرح یادگیری)

محور محصولات فعالیت با کودک (ویژه والدین)

محورهای دومین رویداد یارستان کودکستان

برگزیدگان نخستین رویداد یارستان کودکستان

محور کتاب کار​

محور کتاب کار​

محور طرح درس‌ها و کاربرگ‌های آموزشی و پرورشی​

محور بازی، اسباب‌بازی و محصولات کمک‌آموزشی​

محور سامانه و نرم‌افزار‌های موبایلی و رایانه‌ای​

محور تولیدات صوتی و تصویری

متأسفانه هیچ کدام از محصولات محور تولیدات صوتی و تصویری حد نصاب نمره قبولی را از داوران کسب نکردند.

گزیده تصاویر

گزیده فیلم‌ها